Miền Trung: Lao động khối du lịch chuyển nghề

Nhiều lao động ngành du lịch, dịch vụ ở miền Trung phải chuyển nghề do không có việc làm. Ảnh: Phương Linh
Nhiều lao động ngành du lịch, dịch vụ ở miền Trung phải chuyển nghề do không có việc làm. Ảnh: Phương Linh
Nhiều lao động ngành du lịch, dịch vụ ở miền Trung phải chuyển nghề do không có việc làm. Ảnh: Phương Linh
Lên top