Miền Trung: Công nhân thiếu chỗ chơi sau giờ làm việc

Để CNLĐ tham gia lao động sản xuất đạt hiệu quả, tổ chức công đoàn cần quan tâm xây dựng các khu thiết chế phục vụ đời sống văn hóa, tinh thần cho người lao động. Ảnh: H.L
Để CNLĐ tham gia lao động sản xuất đạt hiệu quả, tổ chức công đoàn cần quan tâm xây dựng các khu thiết chế phục vụ đời sống văn hóa, tinh thần cho người lao động. Ảnh: H.L
Để CNLĐ tham gia lao động sản xuất đạt hiệu quả, tổ chức công đoàn cần quan tâm xây dựng các khu thiết chế phục vụ đời sống văn hóa, tinh thần cho người lao động. Ảnh: H.L
Lên top