Mệt mỏi làm tăng nguy cơ tai nạn lao động

An toàn vệ sinh lao động luôn là yếu tố quan trọng trong lao động sản xuất. Ảnh minh họa: N.Linh
An toàn vệ sinh lao động luôn là yếu tố quan trọng trong lao động sản xuất. Ảnh minh họa: N.Linh
An toàn vệ sinh lao động luôn là yếu tố quan trọng trong lao động sản xuất. Ảnh minh họa: N.Linh
Lên top