Mẹ công nhân lương thấp, không thể mua máy tính cho con

Sau giờ làm việc, khi trở về nhà Thuỷ lại tranh thủ kèm con học bài. Ảnh: Hải Nguyễn
Sau giờ làm việc, khi trở về nhà Thuỷ lại tranh thủ kèm con học bài. Ảnh: Hải Nguyễn
Sau giờ làm việc, khi trở về nhà Thuỷ lại tranh thủ kèm con học bài. Ảnh: Hải Nguyễn
Lên top