Máy rửa tay tự động, cách chống dịch hay của Công đoàn nghề Đà Nẵng

Sản phẩm “Máy rửa tay sát khuẩn tự động” được đặt tại các chợ trên địa bàn quận Ngũ Hành Sơn được người dùng đánh giá cao. Ảnh: Trà Giang
Sản phẩm “Máy rửa tay sát khuẩn tự động” được đặt tại các chợ trên địa bàn quận Ngũ Hành Sơn được người dùng đánh giá cao. Ảnh: Trà Giang
Sản phẩm “Máy rửa tay sát khuẩn tự động” được đặt tại các chợ trên địa bàn quận Ngũ Hành Sơn được người dùng đánh giá cao. Ảnh: Trà Giang
Lên top