“Máy kiểm tra BKT-КБ-106”: Sáng kiến “nội” thay thế thiết bị “ngoại”

Thượng tá Đặng Ngọc Chiến (ngoài cùng bên phải) và đồng nghiệp đang thao tác sử dụng máy kiểm tra BKT-КБ-106. Ảnh: T.G
Thượng tá Đặng Ngọc Chiến (ngoài cùng bên phải) và đồng nghiệp đang thao tác sử dụng máy kiểm tra BKT-КБ-106. Ảnh: T.G
Thượng tá Đặng Ngọc Chiến (ngoài cùng bên phải) và đồng nghiệp đang thao tác sử dụng máy kiểm tra BKT-КБ-106. Ảnh: T.G
Lên top