Mất việc vì giấy chứng nhận nghiệp vụ sư phạm

Những giấy chứng nhận như thế này đã cắt ngang con đường giảng dạy của hàng trăm giáo viên. Ảnh: X.N
Những giấy chứng nhận như thế này đã cắt ngang con đường giảng dạy của hàng trăm giáo viên. Ảnh: X.N
Những giấy chứng nhận như thế này đã cắt ngang con đường giảng dạy của hàng trăm giáo viên. Ảnh: X.N
Lên top