Mặt nạ che giọt bắn "Made in Bệnh viện Trung ương Huế"

Các y, bác sĩ Bệnh viện Trung ương Huế sử dụng mặt nạ che giọt bắn do chính tay các nhân viên bệnh viện làm ra.
Các y, bác sĩ Bệnh viện Trung ương Huế sử dụng mặt nạ che giọt bắn do chính tay các nhân viên bệnh viện làm ra.
Các y, bác sĩ Bệnh viện Trung ương Huế sử dụng mặt nạ che giọt bắn do chính tay các nhân viên bệnh viện làm ra.
Lên top