Mất 80 triệu việc làm do nhiệt độ Trái đất tăng

Cùng với ngành nông nghiệp, việc làm của người lao động ngành Xây dựng cũng sẽ bị ảnh hưởng nặng nề bởi tình trạng ấm lên của Trái đất.
Cùng với ngành nông nghiệp, việc làm của người lao động ngành Xây dựng cũng sẽ bị ảnh hưởng nặng nề bởi tình trạng ấm lên của Trái đất.
Cùng với ngành nông nghiệp, việc làm của người lao động ngành Xây dựng cũng sẽ bị ảnh hưởng nặng nề bởi tình trạng ấm lên của Trái đất.
Lên top