Mạnh dạn đấu tranh bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của NLĐ

Đồng chí Ngọ Duy Hiểu, Đại biểu Quốc hội, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Vệt Nam truyền đạt nội dung những cơ hội và thách thức mà CTTPP đem lại cho tổ chức CĐ Việt Nam. Ảnh: Quế Chi
Đồng chí Ngọ Duy Hiểu, Đại biểu Quốc hội, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Vệt Nam truyền đạt nội dung những cơ hội và thách thức mà CTTPP đem lại cho tổ chức CĐ Việt Nam. Ảnh: Quế Chi
Đồng chí Ngọ Duy Hiểu, Đại biểu Quốc hội, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Vệt Nam truyền đạt nội dung những cơ hội và thách thức mà CTTPP đem lại cho tổ chức CĐ Việt Nam. Ảnh: Quế Chi
Lên top