Mang xuân đến với công nhân lao động làm việc trắng đêm

Bà Nguyễn Thị Hằng, Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Khánh Hòa tặng lì xì cuối năm cho CBNV khoa Hồi sức tích cực chống độc- Bệnh viện Đa khoa Khánh Hòa. Ảnh: P.L
Bà Nguyễn Thị Hằng, Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Khánh Hòa tặng lì xì cuối năm cho CBNV khoa Hồi sức tích cực chống độc- Bệnh viện Đa khoa Khánh Hòa. Ảnh: P.L
Bà Nguyễn Thị Hằng, Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Khánh Hòa tặng lì xì cuối năm cho CBNV khoa Hồi sức tích cực chống độc- Bệnh viện Đa khoa Khánh Hòa. Ảnh: P.L