Mang Tết sớm đến với công nhân lao động

Phần thi gói bánh chưng thu hút đông đảo công nhân lao động tham gia.
Phần thi gói bánh chưng thu hút đông đảo công nhân lao động tham gia.
Phần thi gói bánh chưng thu hút đông đảo công nhân lao động tham gia.
Lên top