Mang Tết ấp áp đến với công nhân xa quê

Bà Nguyễn Kim Loan - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Bình Dương trao quà Tết cho NLĐ 
khó khăn. Ảnh: Đình Trọng
Bà Nguyễn Kim Loan - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Bình Dương trao quà Tết cho NLĐ khó khăn. Ảnh: Đình Trọng
Bà Nguyễn Kim Loan - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Bình Dương trao quà Tết cho NLĐ khó khăn. Ảnh: Đình Trọng
Lên top