Mang niềm vui đến cho con của người lao động

Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Đồng Tháp và huyện Lấp Vò trao vở cho con của Công đoàn viên thuộc CĐCS Công ty TNHH RICEGROWERS Việt Nam. Ảnh: Lưu Hùng
Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Đồng Tháp và huyện Lấp Vò trao vở cho con của Công đoàn viên thuộc CĐCS Công ty TNHH RICEGROWERS Việt Nam. Ảnh: Lưu Hùng
Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Đồng Tháp và huyện Lấp Vò trao vở cho con của Công đoàn viên thuộc CĐCS Công ty TNHH RICEGROWERS Việt Nam. Ảnh: Lưu Hùng
Lên top