Công đoàn Ngành Xây dựng Thanh Hóa:

Mang "Mái ấm công đoàn" đến với những đoàn viên gặp khó khăn

Lên top