Mang "Mái ấm Công đoàn" cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn

Ngôi nhà đã được đưa vào sử dụng. Ảnh: CĐ.
Ngôi nhà đã được đưa vào sử dụng. Ảnh: CĐ.
Ngôi nhà đã được đưa vào sử dụng. Ảnh: CĐ.
Lên top