Mang lại niềm vui cho người lao động dịp cuối năm

Các công nhân lao động Công ty May mặc Triple Việt Nam biểu diễn văn nghệ trong chương trình "Mừng Đảng quang vinh - Mừng xuân Tân sửu" do Ban giám đốc và Ban chấp hành Công đoàn công ty tổ chức. Ảnh: Đức Long
Các công nhân lao động Công ty May mặc Triple Việt Nam biểu diễn văn nghệ trong chương trình "Mừng Đảng quang vinh - Mừng xuân Tân sửu" do Ban giám đốc và Ban chấp hành Công đoàn công ty tổ chức. Ảnh: Đức Long
Các công nhân lao động Công ty May mặc Triple Việt Nam biểu diễn văn nghệ trong chương trình "Mừng Đảng quang vinh - Mừng xuân Tân sửu" do Ban giám đốc và Ban chấp hành Công đoàn công ty tổ chức. Ảnh: Đức Long
Lên top