Mang lại nhiều phúc lợi hơn cho đoàn viên, người lao động

LĐLĐ tỉnh Bắc Giang vừa ký kết 12 thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2019-2023 với các đơn vị, doanh nghiệp để tổ chức nhiều hoạt động phúc lợi cho đoàn viên. Ảnh: V.L
LĐLĐ tỉnh Bắc Giang vừa ký kết 12 thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2019-2023 với các đơn vị, doanh nghiệp để tổ chức nhiều hoạt động phúc lợi cho đoàn viên. Ảnh: V.L
LĐLĐ tỉnh Bắc Giang vừa ký kết 12 thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2019-2023 với các đơn vị, doanh nghiệp để tổ chức nhiều hoạt động phúc lợi cho đoàn viên. Ảnh: V.L
Lên top