Ký kết TƯLĐTT nhóm doanh nghiệp ngành may tại Hưng Yên:

Mang lại lợi ích cho tất cả các bên

Đại diện người lao động là LĐLĐ huyện Văn Lâm ký Thoả ước với các lãnh đạo 5 doanh nghiệp. Ảnh: H.A
Đại diện người lao động là LĐLĐ huyện Văn Lâm ký Thoả ước với các lãnh đạo 5 doanh nghiệp. Ảnh: H.A
Đại diện người lao động là LĐLĐ huyện Văn Lâm ký Thoả ước với các lãnh đạo 5 doanh nghiệp. Ảnh: H.A
Lên top