THÚC ĐẨY ĐỐI THOẠI XÃ HỘI TẠI NƠI LÀM VIỆC:

Mang lại lợi ích cho các bên

Các đại biểu tham gia tọa đàm về đối thoại xã hội. Ảnh: QUẾ CHI
Các đại biểu tham gia tọa đàm về đối thoại xã hội. Ảnh: QUẾ CHI
Các đại biểu tham gia tọa đàm về đối thoại xã hội. Ảnh: QUẾ CHI
Lên top