Cụm thi đua LĐLĐ các tỉnh đồng bằng sông Hồng:

Mang lại lợi ích cho 22.123 đoàn viên công đoàn

LĐLĐ các tỉnh ký giao ước thi đua năm 2019. Ảnh: BM
LĐLĐ các tỉnh ký giao ước thi đua năm 2019. Ảnh: BM
LĐLĐ các tỉnh ký giao ước thi đua năm 2019. Ảnh: BM
Lên top