Mang cả tấm lòng người lao động đến với miền Trung

Công đoàn viên, người lao động Cty ChingLuh mang cả tấm lòng đến với bà con vùng lũ miền Trung. Ảnh: C.L
Công đoàn viên, người lao động Cty ChingLuh mang cả tấm lòng đến với bà con vùng lũ miền Trung. Ảnh: C.L
Công đoàn viên, người lao động Cty ChingLuh mang cả tấm lòng đến với bà con vùng lũ miền Trung. Ảnh: C.L
Lên top