Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Mang bình yên đến xóm trọ công nhân