Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

"Mái nhà chung CĐ" để chăm lo người lao động