Mái ấm Công đoàn là món quà vực dậy cả một số phận

Đoàn trao hỗ trợ anh Lê Mạnh Hùng, đoàn viên CĐCS Công ty CP Phát triển Nông lâm Hà Tĩnh. Ảnh: Ái Chi.
Đoàn trao hỗ trợ anh Lê Mạnh Hùng, đoàn viên CĐCS Công ty CP Phát triển Nông lâm Hà Tĩnh. Ảnh: Ái Chi.
Đoàn trao hỗ trợ anh Lê Mạnh Hùng, đoàn viên CĐCS Công ty CP Phát triển Nông lâm Hà Tĩnh. Ảnh: Ái Chi.
Lên top