Lý giải về việc người dùng cho rằng xác minh danh tính trên VssID rắc rối

Ứng dụng VssID- bảo hiểm xã hội số.Ảnh: ANH THƯ
Ứng dụng VssID- bảo hiểm xã hội số.Ảnh: ANH THƯ
Ứng dụng VssID- bảo hiểm xã hội số.Ảnh: ANH THƯ
Lên top