Lưu ý về chuyển người lao động đi làm việc khác so với hợp đồng từ năm 2021

Người lao động có thể được tạm chuyển làm công việc khác so với hợp đồng. Ảnh: Hải Nguyễn
Người lao động có thể được tạm chuyển làm công việc khác so với hợp đồng. Ảnh: Hải Nguyễn
Người lao động có thể được tạm chuyển làm công việc khác so với hợp đồng. Ảnh: Hải Nguyễn
Lên top