Lưu ý quyền lợi với người lao động nghỉ việc chờ đến tuổi nghỉ hưu

Người dân nhận lương hưu. Ảnh minh hoạ Hải Nguyễn.
Người dân nhận lương hưu. Ảnh minh hoạ Hải Nguyễn.
Người dân nhận lương hưu. Ảnh minh hoạ Hải Nguyễn.
Lên top