Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Lương tối thiểu vùng tăng không đảm bảo nhu cầu sống tối thiểu vào năm 2018: Cuộc sống công nhân còn khổ... dài dài