Lương tối thiểu vùng năm 2019: Những cơ sở để Tổng LĐLĐVN đề xuất mức tăng 8%

CNLĐ tại các doanh nghiệp đang mong mỏi có được mức điều chỉnh lương tối thiểu vùng năm 2019 phù hợp để họ yên tâm làm việc, sinh sống. Ảnh: QUẾ CHI
CNLĐ tại các doanh nghiệp đang mong mỏi có được mức điều chỉnh lương tối thiểu vùng năm 2019 phù hợp để họ yên tâm làm việc, sinh sống. Ảnh: QUẾ CHI
CNLĐ tại các doanh nghiệp đang mong mỏi có được mức điều chỉnh lương tối thiểu vùng năm 2019 phù hợp để họ yên tâm làm việc, sinh sống. Ảnh: QUẾ CHI
Lên top