Lương tối thiểu vùng năm 2017: Nhiều doanh nghiệp tăng lương trước, tăng cao hơn cho CN