Lương tối thiểu vùng 2020: Các bên đưa ra những mức tăng khác nhau

Hội đồng Tiền lương quốc gia họp phiên đầu tiên về lương tối thiểu vùng 2020. Ảnh PV.
Hội đồng Tiền lương quốc gia họp phiên đầu tiên về lương tối thiểu vùng 2020. Ảnh PV.
Hội đồng Tiền lương quốc gia họp phiên đầu tiên về lương tối thiểu vùng 2020. Ảnh PV.
Lên top