Lương tối thiểu còn quá xa mức sống tối thiểu

Công nhân ngành dệt may. Ảnh: HẢI NGUYỄN
Công nhân ngành dệt may. Ảnh: HẢI NGUYỄN
Công nhân ngành dệt may. Ảnh: HẢI NGUYỄN
Lên top