Lương tối thiểu cần sớm đảm bảo mức sống tối thiểu

Công nhân làm việc trong một xưởng may trên địa bàn tỉnh Nam Định. Ảnh: Quế Chi
Công nhân làm việc trong một xưởng may trên địa bàn tỉnh Nam Định. Ảnh: Quế Chi