Lương tối thiểu 2021: Cần ghi nhận những đề xuất xác đáng của Tổng LĐLĐVN

Người lao động luôn muốn được tăng lương tối thiểu để cải thiện đời sống. Ảnh minh hoạ. Ảnh: Bảo Hân.
Người lao động luôn muốn được tăng lương tối thiểu để cải thiện đời sống. Ảnh minh hoạ. Ảnh: Bảo Hân.
Người lao động luôn muốn được tăng lương tối thiểu để cải thiện đời sống. Ảnh minh hoạ. Ảnh: Bảo Hân.
Lên top