Lương tháng 13 không phải tính đóng BHXH

Lương tháng 13 của NLĐ sẽ không phải tính đóng BHXH. Ảnh: T.L
Lương tháng 13 của NLĐ sẽ không phải tính đóng BHXH. Ảnh: T.L
Lương tháng 13 của NLĐ sẽ không phải tính đóng BHXH. Ảnh: T.L