TĂNG LƯƠNG CƠ SỞ LÊN 1,49 TRIỆU ĐỒNG/THÁNG TỪ NGÀY 1.7.2019:

Lương tăng, công chức vẫn không đủ sống

Cán bộ, công chức nhận mức lương thấp hơn mặt bằng lao động trực tiếp là một thực tế. Ảnh: HẢI NGUYỄN
Cán bộ, công chức nhận mức lương thấp hơn mặt bằng lao động trực tiếp là một thực tế. Ảnh: HẢI NGUYỄN
Cán bộ, công chức nhận mức lương thấp hơn mặt bằng lao động trực tiếp là một thực tế. Ảnh: HẢI NGUYỄN
Lên top