Chúc mừng năm mới 2020
Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng

Lương lao động ngành than tăng hơn 9% so với năm 2018

Thợ lò Hà Lầm trong môi trường làm việc công nghiệp hóa với nhiều trang thiết bị hiện đại. Ảnh:T.N.D
Thợ lò Hà Lầm trong môi trường làm việc công nghiệp hóa với nhiều trang thiết bị hiện đại. Ảnh:T.N.D
Thợ lò Hà Lầm trong môi trường làm việc công nghiệp hóa với nhiều trang thiết bị hiện đại. Ảnh:T.N.D
Lên top