“Lương hưu không thể thấp dưới lương tối thiểu”

Nhân viên Bưu điện Hà Nội thực hiện chi trả lương hưu. Ảnh: Hà Anh
Nhân viên Bưu điện Hà Nội thực hiện chi trả lương hưu. Ảnh: Hà Anh
Nhân viên Bưu điện Hà Nội thực hiện chi trả lương hưu. Ảnh: Hà Anh
Lên top