LƯƠNG TỐI THIỂU VÙNG CHƯA ĐÁP ỨNG ĐƯỢC MỨC SỐNG TỐI THIỂU:

Lương đủ sống, CNLĐ mới yên tâm làm việc

Công nhân xây dựng trên công trường đường sắt Cát Linh - Hà Đông (Hà Nội). Ảnh: HẢI NGUYỄN
Công nhân xây dựng trên công trường đường sắt Cát Linh - Hà Đông (Hà Nội). Ảnh: HẢI NGUYỄN
Công nhân xây dựng trên công trường đường sắt Cát Linh - Hà Đông (Hà Nội). Ảnh: HẢI NGUYỄN
Lên top