Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Lương cơ sở sẽ tăng lên mức 1,3 triệu đồng/tháng: Phải giảm biên chế, giảm chi tiêu công