Luôn trong tư thế sẵn sàng cho công việc

Anh Nguyễn Viết Nam (thứ hai từ phải sang) nhận Bằng khen của LĐLĐ tỉnh 
Bình Dương. Ảnh: NVCC
Anh Nguyễn Viết Nam (thứ hai từ phải sang) nhận Bằng khen của LĐLĐ tỉnh Bình Dương. Ảnh: NVCC
Anh Nguyễn Viết Nam (thứ hai từ phải sang) nhận Bằng khen của LĐLĐ tỉnh Bình Dương. Ảnh: NVCC
Lên top