Anh Phạm Hồng Thái - Chủ tịch CĐCS Cty TNHH Nhà máy Bia Heineken Việt Nam-Tiền Giang:

Luôn tìm cách đổi mới phương thức tuyên truyền

Anh Phạm Hồng Thái trao hỗ trợ cho người lao động. Ảnh: NVCC
Anh Phạm Hồng Thái trao hỗ trợ cho người lao động. Ảnh: NVCC
Anh Phạm Hồng Thái trao hỗ trợ cho người lao động. Ảnh: NVCC
Lên top