Luôn tích cực tham gia các phong trào thi đua

Anh Vũ Xuân Trường tại nhà máy sản xuất. Ảnh: M.B
Anh Vũ Xuân Trường tại nhà máy sản xuất. Ảnh: M.B
Anh Vũ Xuân Trường tại nhà máy sản xuất. Ảnh: M.B
Lên top