Luôn để người lao động thực sự hưởng quyền lợi

Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Nguyễn Đình Khang tặng Cờ Thi đua cho các tập thể của LĐLĐ TP.Hà Nội. Ảnh: T.E.A
Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Nguyễn Đình Khang tặng Cờ Thi đua cho các tập thể của LĐLĐ TP.Hà Nội. Ảnh: T.E.A
Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Nguyễn Đình Khang tặng Cờ Thi đua cho các tập thể của LĐLĐ TP.Hà Nội. Ảnh: T.E.A
Lên top