Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Hoạt động Công đoàn Khu công nghiệp và Chế xuất Hà Nội 2010-2016:

Luôn đặt lợi ích người lao động lên trên