CÔNG ĐOÀN CÔNG NGHIỆP HOÁ CHẤT VIỆT NAM:

Luôn dành những điều tốt đẹp nhất cho con CNVCLĐ

Các đồng chí: Trịnh Thanh Hằng - Uỷ viên Đoàn Chủ tịch, Trưởng ban Nữ công Tổng LĐLĐN; Vũ Tiến Dũng - Chủ tịch Công đoàn Công nghiệp Hoá chất Việt Nam (bên phải) tặng Bằng khen cho con CNVCLĐ học giỏi. Ảnh: H.A
Các đồng chí: Trịnh Thanh Hằng - Uỷ viên Đoàn Chủ tịch, Trưởng ban Nữ công Tổng LĐLĐN; Vũ Tiến Dũng - Chủ tịch Công đoàn Công nghiệp Hoá chất Việt Nam (bên phải) tặng Bằng khen cho con CNVCLĐ học giỏi. Ảnh: H.A
Các đồng chí: Trịnh Thanh Hằng - Uỷ viên Đoàn Chủ tịch, Trưởng ban Nữ công Tổng LĐLĐN; Vũ Tiến Dũng - Chủ tịch Công đoàn Công nghiệp Hoá chất Việt Nam (bên phải) tặng Bằng khen cho con CNVCLĐ học giỏi. Ảnh: H.A
Lên top