Công tác tuyên truyền về BHXH:

Luôn coi là một trong những nhiệm vụ quan trọng

Đại diện BHXH Việt Nam trả lời phỏng vấn báo chí tại Lễ ra quân hưởng ứng Tháng vận động triển khai BHXH toàn dân, ngày 23.5. Ảnh: Thư Anh
Đại diện BHXH Việt Nam trả lời phỏng vấn báo chí tại Lễ ra quân hưởng ứng Tháng vận động triển khai BHXH toàn dân, ngày 23.5. Ảnh: Thư Anh
Đại diện BHXH Việt Nam trả lời phỏng vấn báo chí tại Lễ ra quân hưởng ứng Tháng vận động triển khai BHXH toàn dân, ngày 23.5. Ảnh: Thư Anh
Lên top