Lùm xùm tại nước mắm Vạn Phần: Công đoàn huyện sẽ vào cuộc, làm rõ

Công ty CP thủy sản Vạn Phần Diễn Châu (Nghệ An) hiện đã thay đổi bộ máy lãnh đạo. Ảnh: Quang Đại
Công ty CP thủy sản Vạn Phần Diễn Châu (Nghệ An) hiện đã thay đổi bộ máy lãnh đạo. Ảnh: Quang Đại
Công ty CP thủy sản Vạn Phần Diễn Châu (Nghệ An) hiện đã thay đổi bộ máy lãnh đạo. Ảnh: Quang Đại
Lên top