Lùm xùm quanh vụ bữa trưa của công nhân nghi có sán: Mẫu lưu đã bị bỏ đi

Đoàn kiểm tra ATTP Đà Nẵng làm việc với doanh nghiệp cung cấp thức ăn nghi có sán cho công nhân. Ảnh: TT
Đoàn kiểm tra ATTP Đà Nẵng làm việc với doanh nghiệp cung cấp thức ăn nghi có sán cho công nhân. Ảnh: TT
Đoàn kiểm tra ATTP Đà Nẵng làm việc với doanh nghiệp cung cấp thức ăn nghi có sán cho công nhân. Ảnh: TT
Lên top